מדיניות פרטיות

שקד סוכנות לביטוח – מדיניות פרטיות

מאחר שסוכנות הביטוח שקד (להלן "העסק") מכבדת את פרטיות המבקרים באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק שהיאה מפעיל (להלן, "האתרים"), להלן פרסום המדיניות ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והסוכנות מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהו הנוהג של העסק ביחס לפרטיות המבקרים באתרים וכיצד הוא משתמש במידע, הנמסר לו על-ידי המבקרים באתרים או הנאסף בעת השימוש בפייסבוק או באתר.

מדיניות פרטיות – כללי

בעת שימוש בשירותי הפייסבוק ובעת ביקור באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, דהיינו שירותים ומוצרים שרכשת או ביקשת למכור, שמך, כתובתך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת רישומך לשירותי אינטרנט, דוגמת פייסבוק. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית. מדובר בנתונים סטטיסטיים שמצטברים עם הזמן, כמו לדוגמה, הצעות מכר שקראת, אתרי אינטרנט שבהם ביקרת וכיו"ב.

מדיניות רישום לשירותי העסק

כשהעסק מבקש ממך למסור מידע באתר האינטרנט, או להירשם לשירותים השונים שהוא מציע, יתבקש ממך רק המידע הבסיסי והנחוץ באופן ישיר להספקת השירות או המידע לגביו.

מדיניות שימוש במאגר המידע

העסק מתחייב שהנתונים שנאספו יישמרו אך ורק במאגר המידע שלו, ובאחריותו.

השימוש במאגר המידע

עפ"י מדיניות הפרטיות המפורטת בעמוד זה, העסק יעשה שימוש במידע הנ"ל אך ורק על-פי מדיניות זו, וזאת במטרה לאפשר לך להשתמש בשירותי העסק, ויאפשר לעסק לשפר את השירותים שהוא מציע, ואף לשנות או להפסיק שירות קיים במידת הצורך, להתאים מודעות ומידע מוצג בביקורים שאתה עשוי לבצע באתר האינטרנט או בעמוד הפייסבוק, וכן ליצור אתך קשר באמצעות דיוור אלקטרוני או טלפון/סמס רק אם הבעת הסכמתך לכך, ובכל מקרה תוכל לבטל את ההסכמה בכל מועד לכשתחליט.

סודיות המידע ופרטיות המידע

העסק בשום פנים לא ימסור את המידע שאסף לגביך לגורם שלישי ללא הסכמתך.
יחד עם זאת, מידע כללי סטטיסטי (למשל כמות מבקרים בעמוד הפייסבוק, שעות הביקורים שבוצעו באתר וכיו"ב) עשוי להיות מועבר, אך בכל מקרה ללא פרטיך האישיים וללא זיהוי אישי שלך.
כל זאת, אלא אם יתקבל צו מבית המשפט המורה לעסק לעשות כך.

מדיניות השימוש בעוגיות

מדיניות הפרטיות קובעת כי אתר האינטרנט עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, וכמו כן גם לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים וכיו"ב.
חשוב לציין שתוכנות הגלישה (דפדפנים) מודרניות כוללות אפשרות נגישה לחסום שימוש ב- Cookies.

הוראת החוק לגבי הזכות לעיין במידע

על פי לשון החוק להגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, נקבע כי "כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע," ואף כי כל אדם "רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו."
באם ברצונך לבצע שינוי או למחוק את המידע לגביך, המצוי ברשות העסק – ניתן לפנות באמצעות מייל אל
arielns1@gmail.com

חשוב ביותר לרכוש את הביטוח  מסוכן מורשה בחברת ביטוח אמינה ולא לחפש מציאות בכל מיני גופים שאינם מורשים במכירת ביטוח.או אצל מתווכים שאינם יכולים לטפל בתביעה במידה ותוגש.

האם אתה משלם יותר מדי ביטוח

לבדיקה ללא התחייבות ועלות – נבדוק את כל הפוליסות,

נשווה מחירים ונציע את הביטוחים המקיפים ביותר בעלויות הנמוכות ביותר.

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

קבלו הצעה אישית מותאמת בשבילכם