השוואה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים\עצמאיים

 

בשוק הביטוח הפנסיוני קיימים 3 מוצרים לחסכון ארוך טווח : קופת גמל,פוליסת חסכון לשכיר או עצמאי, וקרן פנסיה.

הפוליסה לחסכון פנסיוני וכן קרן פנסיה נחשבים היום מוצרים משלמי קיצבה (בעבר נקראו מוצר קיצבה) ועליהם ארחיב כאן.

 

המפקח על הביטוח דאג להשוות את הקלות המיסוי על שני המוצרים אולם עדיין קיים שוני רב בכל פרמטר מקצועי ,כספי ,מבני וכו, בין שני המוצרים.

מהות ההתקשרות

רכישת פוליסה היינה חתימת הסכם מחייב בין חברת הביטוח והמבוטח ,הסכם מחייב לפי המפורט בחוק חוזה ביטוח על כל המשתמע מכך.

קרן הפנסיה לעומת זאת היא קופה משותפת לעמיתים רבים והתנאים הקובעים לגביהם הם תנאי תקנון הקרן הניתנים לשינוי ע"י הגוף המנהל את הקרן.

חיתום ומצב בריאותי

 

מי שמבקש לרכוש פוליסה לביטוח פנסיוני מתבקש לענות על שאלות במסגרת הצהרת בריאות ומתקבל לביטוח בהתאם למצב בריאותו-כלומר חיתום אישי.

בקרן הפנסיה מתבקש עמית לעתיד לתת הצהרת בריאות אולם קימת תקופת אכשרה של 5 שנים ברוב קרנות הפנסיה לגבי ליקויי בריאות שהתגלו בתקופה זאת (ליקוי קיים מוחרג בכל מקרה).

 

השקעות ותשואה

 

מאחר וקרן פנסיה מבטחת את כל אוכלוסייתה כמקשה אחת קיים מושג של תשואה דמוגרפית שמשמעותו היא שגם אם קרן פנסיה השיגה תשואה יפה בשוק ההון תשואה זו יכולה להיות קטנה יותר אם אחוז התמותה עלה על החישובים המתוכננים באותה שנה התשואה הדמוגרפית מושפעת מגודל הקרן – מספר העמיתים החברים בה ולכן מצבן של הקרנות הקטנות רע יותר מבחינה זו.

בפוליסות משנת 2004 קיימים מסלולי השקעה הניתנים לשינוי בכל זמן ואין משמעות לנתונים אקטואריים. לכן השליטה של כל מבוטח גדולה יותר ויכולת השפעתו על התוצאה הסופית גדולה יותר

 

כיסויים ביטוחיים

 

בפוליסה קונה כל מבוטח כיסוי ביטוחי המתאים לו כמעט ללא מגבלה.בביטוח חיים הסכום המשולם הינו חד פעמי ומידי.

בכיסוי לאובדן כושר עבודה הגדרת אובדן כושר העבודה טובה בהרבה מההגדרה של קרן הפנסיה והתשלום יהיה לרוב גבוה יותר (75% מהשכר).

קרן הפנסיה מכסה בפנסית שארים (רק שאר בשר כהגדרתו בחוק יקבל תשלומים עיתיים בשל מות העמית) ומכסה בפנסית נכות בה ההגדרה נחותה מכיסוי דומה בפוליסה.

 

דמי ניהול

 

מקובל לחשוב כי דמי ניהול של קרן הפנסיה נמוכים מאלה של פוליסה פנסיונית,אולם הדבר אינו מדויק קרן פנסיה גובה לרוב דמי ניהול סטנדרטיים של 6% מפרמיה ו 0.5% מצבירה.

פוליסות ברוב החברות מציעות דמי ניהול משתנים ויורדים הנותנים יתרון לצעירים שיחסכו מספר שנים גדול באותה פוליסה.

 

מקדם קיצבה

 

הנושא הקריטי ביותר לדעתי במיוחד לאנשים צעירים הינו הבטחת מקדם הקיצבה.

פוליסות משלמות קיצבה יכולות להבטיח מקדם הידוע כיום ואילו קרנות פנסיה אינן מקבעות את מקדם הקיצבה והוא ניתן לעמית רק ברגע פרישתו (מאוחר מידי)והתחלת קבלת הקיצבה,דבר היצר אי ודאות רבה לגבי גובה הקיצבה הצפויה.

 

 

*קרן פנסיה מוגבלת גם בגובה הפרשה מקסימלי (עד 15000 ₪ שכר\הכנסה).

*קרן פנסיה פחות גמישה בביצוע שינויים לאורך הקרירה ושנות העבודה.

*אין בנאמר להוות תחליף לייעוץ פנסיוני ע"י מי שהוסמך בחוק והדברים מהווים ראשי פרקים בלבד לצורך השוואה כללית והתרשמות ממורכבות נושא בחירת מוצר פנסיוני מתאים.

 

האם אתה משלם יותר מדי ביטוח

לבדיקה ללא התחייבות ועלות – נבדוק את כל הפוליסות,

נשווה מחירים ונציע את הביטוחים המקיפים ביותר בעלויות הנמוכות ביותר.

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

קבלו הצעה אישית מותאמת בשבילכם